JobbørsHer på siden søger vi frivillige til opgaver og ansvarsområder

 

 

Som forening er vi helt afhængige frivillige. Her på siden kan du se, hvilken hjælp vi lige nu er på jagt efter i Vanløse Floorball for at sikre at børn, unge og ældre kan få gode oplevelser. De forskellige opgaver kan skræddersyes dine behov. Vi kan tilbyde dig et stærkt fællesskab og glæden ved at få både unge og gamle i bevægelse. Vi lover dig at glæden overstiger besværet.

Lige nu søger vi følgende 

 

 • En eller to dommerkoordinator til ungdomskampe 
 • Kommunikationshjælp - tekster, film eller billeder til hjemmeside og sociale medier
 • Holdledere på alle ungdomshold 
 • Bidragsyder til stævner  

 

Læs mere om de enkelte jobs nedenfor:

 

 
  
Aktuelle job:

Søges: Dommerkoordinator til ungdomskampe 

Vanløse Floorball står selv for at dømme alle ungdomskampe på hjemmebane fra U11 op til U15. Vi søger derfor en dommeransvarlig, der sikrer at en af vores mange dommere bliver påsat de enkelte kampe. Klubben råder over ca. 12-15 aktive dommere. 

Opgaverne er følgende:

 • Overblik over kommende ungdomskampe på hjemmebane
 • Informere dommergruppen i klubben om kommende kampe og sikre at der er en eller to som melder sig til hver kamp
 • Evt. spørge efter eksterne dommere på fælles facebookgruppe "find dommer til floorballkampe" - hvis dommerne ikke kan rekrutteres internt.
 • Informere klubbens kasserer om udbetaling af honorar til dommerne (dommere modtager skattefri betaling)
 • Bidrage til at rekruttere nye dommere primært blandt klubbens ungdomsmedlemmer 
 • Samle klubbens dommere en gang i sæsonen til spisning. Her fortælles om nye tiltag og evt. nye ønsker til opgaven som dommer.

Du skal et vist overblik, have flair for planlægning og have lyst til at have med unge mennesker at gøre. Mest af alt skal du glædes ved at gøre en forskel for børn og unge.

Opgaven kan løses løbende og tager maksimalt en time om ugen. Du behøver ikke selv at være dommer. 

Vores dommerkoordinator modtager honorar for sit arbejde. 

Interesserede kan kontakte formand, Jesper Malm på formand@vanlosefloorball.dk eller 22944161

 -- 

 

Søges: Frivillige formidlere og kommunikatører

Kommunikationshjælp til tekster, film eller billeder til hjemmeside og sociale medier  

Vi vil gerne kommunikere mere til vores medlemmer, deres familie og venner. Her på hjemmesiden, i vores nyhedsbrev, på de sociale medier eller til de lokale medier. Enten på tekst eller på video – eller via gode billeder. Har du lyst til at hjælpe med at formidle, hører vi gerne fra dig. Al hjælp kan bruges. Du definerer selv hvor meget du vil bidrage. Det kan være referat fra en kamp, oplevelser fra en event eller bare en historie om en spiller eller andet fra klublivet. Vi skal nok hjælpe dig i gang og give sparring undervejs.

 

Søges: Holdledere til alle hold                                                        

Alle ungdomshold har tilknyttet en til to holdleder pr. hold som støtter trænerteamet. Opgaven som holdleder kræver ikke kendskab til floorball. Du skal bare have lyst til at koordinere rammerne omkring holdet og de ting som får holdet til at fungere.

Som holdleder er du bindeled mellem trænerne, de øvrige forældre og til klubbens bestyrelse eller ungdomsudvalg. 

Dine opgaver som holdleder er følgende:

 • Informere de andre forældre om stævner og kampe når de bliver annonceret på Floorball Danmarks kampportal
 • Oprette træning, stævner og kampe som begivenheder på Holdsport.dk og opdaterer ved ændringer
 • Koordinere aktiviteter omkring kampe og stævner (samkørsel, dommerbord ved hjemmekampe, trøjenumre/lån, evt. frugt)
 • Sikre at spillerdata (mailadresse, telefonnumre, trøjenummer) er opdateret – helst ved at minde børn og forældre om at gøre det selv.
 • Hjælper med logistikken omkring holdene – herunder hjælpe nye spillere/forældre med at komme på Holdsport og komme med i den lukkede Facebook gruppe
Det ses gerne at holdledere deltager i forældremøder og i videst muligt omfang også møder op til kampe og stævner.

Du skal regne med et tidsforbrug på ca. 1 time om ugen i perioden august-maj. Det er vigtigt at alle opgaver omkring holdet - udover det sportslige, som trænerne varetager - koordineres af holdlederne. Det er IKKE holdledernes opgave at løse alle opgaver selv. Holdlederne skal sørge for at inddrage alle på holdet – inklusive forældre - så vi løfter i flok.

Bestyrelsen er forpligtet til at indhente børneattest på alle voksne der er involveret på ungdomsholdene – det gælder også holdledere.
 
Som anderkendelse for din indsats modtager du klubbens ”holdlederpakke”, som bl.a. indeholder klubben lilla polobluse, gratis deltagelse i årets holdledermiddag i maj/juni, gratis deltagelse i Vanløse og Frederiksberg årlige klubfest samt gratis deltagelse i Landsstævne for ungdomshold


Søges: Stævnearrangører

Klubben tilstræber at arrangere forskellige stævner og events for vores børn og unge hen over sæsonen. Bl.a. arrangerer vi Kidzligastævner for U5 til U11 ligesom vi afholder Teenliga-stævner for de lidt større børn.

De forskellige events giver gode oplevelser til børn og unge og styrker kammeratskabet på de enkelte hold ligesom det styrker relationerne mellem de forskellige hold og klubber.

Til hvert stævne er der behov for en gruppe forældre til at hjælpe med til afviklingen. Du kan bidrage med stort eller småt. Der er bl.a. brug for hjælp til følgende opgaver: 

 • Personer til koordinering, styring og planlægning INDEN stævnet. Herunder information og markedsføring på Facebook eller andre platforme, samle forældre til opstilling af baner, rekruttering af kampafviklere blandt spillere på de største ungdomshold samt koordinere og rekruttere voksne til selve dagen. 
 • En koordinator der kan stå for den overordnede afvikling under stævnet. Herunder kampopråb og briefing af alle trænere/holdledere samt styring af tidsplan og kampe.
 • En til to voksne som kan sidde i dommerbord, hvor bl.a. tid og resultater registreres. 
 • En til to voksne, der koordinerer kage og kaffebod. Her skal rekrutteres kagebagere blandt forældre samt voksne til at stå i boden på skift.
Klubben har et velafprøvet koncept samt drejebøger, som kan kopieres. Men der er plads til at udvikle med gode ideer. Herunder kan der eksempelvis arbejdes med forskellige ideer til sjove indslag (papirfly, ”gnulort”, gætte antal bolde, konkurrence om hårdeste skud mv.). Du kan melde dig til en eller flere opgaver.

 

  

Kommende aktiviteter

VIS KALENDER

Seneste nyt

VIS NYHEDER